Animo Training, coaching en advies


Animo richt zich voornamelijk op het geven van coaching en training aan volwassenen met een autisme spectrum stoornis en hun betrokken netwerk.
Vanwege ruime ervaring in het coachen en trainen van mensen met uiteenlopende problematiek, kan er zowel ondersteuning als coaching op maat geboden worden.

Volgens de methode ZRH wordt samen met u zorgvuldig gewerkt naar het vergroten van uw zelfredzaamheid, zodat u meer grip krijgt op uw leven en kunt deelnemen aan de maatschappij.

Animo biedt naast individuele coaching en training ook training on the job/bedrijfstraining.

Ondersteuning / coaching


De ondersteuning richt zich op het in stand houden van vaardigheden, zodat u met behulp van uw netwerk zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij.
De coaching richt zich op het aanleren van (nieuwe) vaardigheden, met als doel dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen en deelnemen aan de maatschappij.
Zowel de ondersteuning als de coaching hebben als uitgangspunt uw eigen kracht en mogelijkheden te stimuleren, zodat u de regie kunt behouden of zodat u grip krijgt op uw eigen leven.

Zo kunt u bijvoorbeeld ondersteuning of coaching krijgen bij:
 
 • Het ordenen en afhandelen van administratie en/of financiën
 • Structuur aanbrengen/behouden in taken en activiteiten
 • Zoeken naar zinvolle dag invulling
 • Het leren aangaan of onderhouden van sociale contacten
 • Zelfzorg
 • Boodschappen doen
 • Leren koken
 • Schoonmaak van de eigen leefomgeving
 • Klusjes in en om het huis
 • Evenwicht behouden in psychisch en fysiek welzijn
 

Voor wie?

 • Normaal begaafde volwassenen met psychische problematiek en/of een autisme spectrum stoornis.
 • Volwassenen met een verstandelijke beperking en/of een autisme spectrum stoornis.

ZRH methode


Meten=weten!

De ZRH methode (methode zelfredzaamheid) is een methode om vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren.
Deze methode is oorspronkelijk ontwikkeld door het dr. Leo Kannerhuis in samenwerking met de Centrale Rino Groep. (opleidingsorganisatie).
Middels het voeren van gesprekken met u en uw netwerk, het verrichten van observaties en het onderzoeken (meten) van vaardigheden, wordt uw begeleidingsbehoefte in kaart gebracht. Er wordt gemeten op basis van 8 verschillende hulpvormen.
Samen met u wordt het gewenste resultaat (doel) in kaart gebracht. Dit kan gericht zijn op ondersteuning of op coaching/training. Indien er een trainingsdoel is vastgesteld, zal gedurende de training gewerkt worden naar het verminderen van de begeleidingsintensiteit. (Er wordt dus resultaatgericht gewerkt naar meer zelfredzaamheid).
 

De meerwaarde van de methode ZRH:

 • Geeft inzicht in de eigen mogelijkheden (competenties)
 • Geeft inzicht in mogelijke (leer)doelen met oog op het eigen toekomstperspectief
 • Geeft inzicht in eigen ontwikkeling
 • Geeft concreet resultaten weer aan gemeenteloket WMO betreft de eerder gestelde doelen.
 • Biedt voorspelbare ondersteuning/coaching
 • Rapportage is concreet en compact

Psycho-educatie


Mensen met een autisme spectrum stoornis lopen soms tegen eigen frustraties of onbegrip vanuit hun omgeving aan. Het (h)erkennen van de eigen mogelijkheden en beperkingen als gevolg van deze stoornis kan een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid.
Daarbij kan het de omgeving (uw eigen netwerk) helpen om beter zicht te krijgen op uw mogelijkheden en beperkingen en krijgen zij handvatten aangereikt hoe hiermee om te kunnen gaan. Vanwege de specialisatie op het gebied van autisme spectrum stoornissen kan er aan u en uw netwerk psycho-educatie geboden worden.

Bedrijfstraining


Naast het individueel coachen en trainen kan er cursus of bedrijfstraining geboden worden aan groepsbegeleiders of wooncoaches met als doel kennis en vaardigheden te vergroten met betrekking tot het begeleiden en trainen van normaal begaafde volwassenen met autisme. Het cursus aanbod bestaat uit meerdere vormen (duur en inhoud van de lesstof). Samen met u of uw leidinggevende wordt er nagegaan welke cursus het beste aansluit op uw vraag. Voor vragen betreft de ondersteuning, coaching of training on the job, neem vrijblijvend contact op met Anuschka Veeken. info@animotraining.nl

Contact


Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning of coaching dient u contact op te nemen met uw gemeente. Samen met iemand van de afdeling WMO van de gemeente wordt uw vraag in kaart gebracht en wordt de ondersteuningsbehoefte bepaald. Er wordt nagegaan of u in aanmerking komt voor een vangnetvoorziening. U kunt uw voorkeur voor de gewenste dienstverlenende organisatie aangeven bij de ambtenaar van de gemeente afdeling WMO. Zij zullen u doorverwijzen op grond van het genomen besluit. Indien u in het bezit bent van een geldige indicatie (afgegeven door het CIZ) en u een Persoonsgebonden Budget toegewezen heeft gekregen kunt u rechtstreeks contact opnemen met Anuschka Veeken.

Anuschka Veeken

Ruim 20 jaar ben ik werkzaam geweest als begeleider in de zorg. Zowel in de verstandelijk- en lichamelijk gehandicapte zorg, als in de psychiatrie heb ik mogen werken met veel verschillende mensen. Mensen met uiteenlopende problematiek en kwaliteiten in verschillende leeftijds-categorieën. Sommigen van hen woonden beschermd (groepswonen), anderen zelfstandig of in een trainings-huis. Ik heb 10 jaar ervaring mogen opdoen in een ambulant team, waarnaast ik ook enige tijd werkzaam was voor het MAZ. (Meldpunt Acute Zorg). Meerdere keren heb ik deelgenomen aan projecten, waarbij de aandacht uit ging naar het opzetten van woonprojecten en trainingshuizen voor mensen met autisme. Begin 2014 werd duidelijk dat mijn functie in loondienst tot de risicogroep behoorde vanwege de bezuinigingen in de zorg. Vanwege deze bezuinigingskwestie heb ik besloten om deze dreiging om te zetten naar een kans. Ik heb de keuze gemaakt om mijn dienstverband in loondienst te beëindigen om vervolgens als zelfstandig ondernemer verder te gaan. (ZZP èr).

Opleidingen

Gedurende mijn loopbaan heb ik na het behalen van mijn diploma IW (SPW) cursus en opleidingen mogen volgen betreft het begeleiden en trainen van mensen met autisme. In 2006/2007 heb ik de POST HBO registeropleiding autisme van de RINO groep te Utrecht gevolgd en met succes afgerond. Omdat mijn interesse zowel ligt bij het coachen van mensen met autisme als bij het coachen en opleiden van collega’s, heb ik in 2013 de interne opleiding ‘train de trainer’ van de Centrale RINO groep gevolgd. Na het behalen van deze kwalificatie ben ik sinds 2014 ook werkzaam als docent bij de Centrale RINO groep te Utrecht.
 

Motivatie

De combinatie van het doceren van (woon)begeleiders en het coachen van mensen in de praktijk maakt mijn werk leuk en afwisselend. Geen dag en geen mens is hetzelfde, omstandigheden en belevenissen wisselen en verschuiven. Dat maakt dat ik met een gezonde dosis motivatie mijn werk met enthousiasme kan uitvoeren.
Adres
Animo Training
Drieseweg 40
3881 HD Putten
Telefoon
06 292 892 95

© Animo Training | Privacyverklaring
Website: Kiem